Journey To The West > Notice

แปลงเงิน Jorney To The West

Date: 07/15/14

สำหรับเกม Joruney To The West ผู้เล่นสามารถแปลงเงินได้จากในเกม

Login เข้าเกม เลือกตัวละครที่ต้องการรับเงิน แล้วเปิดหน้าต่างไอเทมมอลล์ (Y)

กดปุ่ม "ถอนทองแท่ง" ที่ด้านล่าง

เลือกจำนวนที่ต้องการ ใส่ได้ตั้งแต่ 1 - 10000